Новини

2 3 4 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтересованите лица и общественост

06-06-24ЕТ "Атанасов - Атанас Атанасов" на основание чл. 27,ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (изм. ДВ, бр.70 от 7.08.2020 г.) уведомява всички заинтересовани...

Обява до заинтересованите лица и общественост

27-05-24Николай Чавдаров Енев на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...

Обява до заинтересованите лица и общественост

17-05-24Кирил Валентинов Аргиров на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...

Обява до заинтересованите лица и общественост

17-04-24Димитър Стайков Георгиев на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...

Обява до заинтересованите лица и общественост

10-04-24Георги Зарков, Ивайло Борисов и Мартин Андонов на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп....

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА ПО ЧЛ. 24Б, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

03-04-24С промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 23.02.2024 г. са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за...

Обява до заинтересованите лица и общественост

03-04-24"Интер Солар Груп“ ЕООД на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...

Обява до заинтересованите лица и общественост

29-03-24ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“ на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012...

Обява до заинтересованите лица и общественост

29-03-24Свилен Атанасов Чолаков на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...

Обява до заинтересованите лица и общественост

14-02-24На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Анета Лилова Маркова уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...
2 3 4 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.