Полезно
+0 up   -0 up

По кой закон е извършена промяната на предназначението на ЗЗ

Актуална кадастрална скица от 29.12.2021 г. ми показва, че мой имот в р-н Студентски, Стол. Община е урбанизирана територия, при положение, че от 15.08.2007 г. имам с АКТ от СО възстановени недължими местни данъци и такси за същия имот на основание чл.2, ал.1 от ЗСПЗЗ, т.е. имотът е бил земеделска земя. По кой ред и на какво основание е променено предназначението на имота, и какви са били правата и задълженията ми като собственик, тъй като по отношение на имота ми не съм извършвал никакви правни действия от м. август 2007 г. до получаването на кадастралната скица през декември, 2021 г. Съответно, новото обстоятелство за имота, видно от скицата че е урбанизирана територия, декларирах по чл. 14 от ЗМДТ и придобих задължение за 5 години назад за данък сгради и такса смет със законовите лихви за просрочие, като таксата смет е в пълен размер за застроен имот, тъй като няма представено ежегодно заявление от собственика (от мен), че имота не е застроен и не се ползва. Какви са ми възможностите да постигна справедливо финансово отражение на вероятно служебната трансформация на имота ми без мое участие? Дори и такса за промяна на предназначението не съм платил, а това е базовия ред за това!
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.