Полезно
+0 up   -0 up

Смяна на предназначение

Здравейте. Имам имот от 8500декара пасище край яз Жребчево местност Запълня. Искам да и сменя предназначението но от Община Твърдица ми отговориха че на пасища не може да се сменя предназначението в УПИ.Изготвил съм всички документи посочени по горе от вас но накрая Общината ми отказа.Какъв е редът по нататък.И вярно ли е това .
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  

 Здравейте, г-н Вълев,

Не знам на какво основание са Ви отказали. Вижте чл. 25 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.):
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:
1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

Ако имате официален писмен отказ може да го обжалвате в административния съд. Ако нямате писмен отказ, настоявайте или може да обжалвате мълчалив отказ.
С уважение,

Геоимот ЕООД

 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.