Полезно
+0 up   -0 up

Вписване на имоти в кадастър от името на наследници

Собственици сме на няколко възстановени чл.14 от ЗСПЗЗ земеделски имоти придобити по наследство . Те са на територията на община Троян в землища –на гр.Троян ,на с.Калейци и на с.Борима .За върнатите ни имоти имаме копия от решения на Поземлената комисия в гр.Троян и заверени преписи от решения на Общинска служба по земеделия на гр.Троян за възстановяване собствеността на имотите и стари скици към тях. Имаме актуални удостоверения за наследници.За съжаление наш е пропускът ,че през 2009 г., когато се е изготвял кадастъра на община Троян не сме декларирали земеделските си имотите си и не сме подали данни в съответствие с изискванията на чл. 38 от ЗКИР. С цел да се отстранят всички пропуски предприехме действия по актуализация на данните в кадастралната карта и кадастралния регистър за територията на землищата на община Троян от името на актуалните към момента собственици .В службата по кадастър не ни приеха Решенията на Поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделските ни земи съгласно ЗСПЗЗ като акт за собственост,а ни изискаха нотариалени актове.Въпросите са ни :какви документи и пред коя служба трябва да подадем ,за да впишем имотите си в кадастъра на Троян на името на актуалните наследници?
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.