Консултациите по телефон, лично и по електронната поща се заплащат като цената се определя индивидуално според запитването.
Обратно към въпроси | Следващ | Предходeн

Често задавани въпроси

Какви са изискванията за преустройство на ателие в жилище?

 Според чл. 40. (1) от ЗУТ „всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни.”
 Не се допуска преустройство и промяна на предназначението на обекти ако за тях не могат да се осигурят необходимите гаражи или места за паркиране в съответния поземлен имот /чл. 38, ал. 9 от ЗУТ/.
 Не се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост при промяна предназначението на ателие във жилище.
 Не се допуска жилището да бъде изложено изцяло на североизток, северозапад или север /чл. 61, ал. 1 от Наредба 5/.
 Процедурата за промяна предназначението на имота започва с виза за преустройство издадена от местната община. След това се изготвя инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Проектът се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от ОЕСУТ - общински експертен съвет по устройство на територията, след което ще получите разрешение за строеж. Промяната на предназначението на дадено помещение се третира от ЗУТ като нов строеж.Разрешение за строеж за извършване на преустройства, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а от ЗУТ.
 След като получите разрешение за строеж, може да започнете с ремонтните дейности като наемате технически ръководител за обекта. При завършване на ремонтните работи, техническият ръководител съставя констативен акт, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект. Техническият ръководител съставя и технически паспорт на сградата, в който се описва какви реконструкции, преустройства и ремонтни дейности са извършени. Екземпляр на паспорта се внася в общината, а копие в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Техническият ръководител уведомява общината, че обектът е завършен и в 7-дневен срок трябва да ви издадат удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилището.
 Удостоверението за въвеждане в експлоатация се нарича още Акт 16. Ако обектът е от първа до четвърта категория документите за въвеждане в експлоатация се изготвят от надзорна фирма. Ако е пета категория документите изготвя технически ръководител.


Коментари (45)

От: Mrs Elizabeth

 Смятате ли, изисква финансиране и сте се разочарова от банките. Можем да предоставим дирецт финансиране до 5 милиона в удобно лихвени проценти. Ние предлагаме 100% финансиране на услуги, които включват: - конвенционални и Лични кредити на физически лица; Търговски краткосрочни заеми за средни и големи бизнес начинания; Малък бизнес администрация (SBA) заем за дребномащабни бизнес начинания, Angel финансиране и стартиране на бизнес заеми; инвестиционни заеми, както и заеми за недвижими имоти, жилищни и търговски финансиране, и финансиране на склад. Свържете се с нас за повече информация по - elizabethloaninvestment@live.com

От: michealbensonloanagency@gmail.com

 За правилно да се представя, аз съм г-н Майкъл Бенсън частен кредитор съм
 дават кредит при 3% лихва. Това е финансова възможност на
 вратата ви стъпка, се прилагат днес и да си бърз кредит. Има много хора, изложени
 там търси финансова възможност или помощ по цял
 местата и все още, все още те не са в състояние да се получи един. Но това е
 финансовата възможност на вратата ви стъпка и в това, че не можем да си позволим
 да пропусна тази възможност. Тази услуга е да въздаде на двете
 отделни лица, фирми, бизнес мъже и жени. Размерът на кредита
 налични варира от всяка сума по ваш избор За повече информация
 свържете се с нас чрез имейл: michealbensonloanagency@gmail.com

 Искане за кредит за попълване на формуляри и обратно.

 Пълно име ....................................

 Лична Phone

От: michealbensonloanagency@gmail.com

 За правилно да се представя, аз съм г-н Майкъл Бенсън частен кредитор съм
 дават кредит при 3% лихва. Това е финансова възможност на
 вратата ви стъпка, се прилагат днес и да си бърз кредит. Има много хора, изложени
 там търси финансова възможност или помощ по цял
 местата и все още, все още те не са в състояние да се получи един. Но това е
 финансовата възможност на вратата ви стъпка и в това, че не можем да си позволим
 да пропусна тази възможност. Тази услуга е да въздаде на двете
 отделни лица, фирми, бизнес мъже и жени. Размерът на кредита
 налични варира от всяка сума по ваш избор За повече информация
 свържете се с нас чрез имейл: michealbensonloanagency@gmail.com

 Искане за кредит за попълване на формуляри и обратно.

 Пълно име ....................................

 Лична Phone

От: michealbensonloanagency@gmail.com

 За правилно да се представя, аз съм г-н Майкъл Бенсън частен кредитор съм
 дават кредит при 3% лихва. Това е финансова възможност на
 вратата ви стъпка, се прилагат днес и да си бърз кредит. Има много хора, изложени
 там търси финансова възможност или помощ по цял
 местата и все още, все още те не са в състояние да се получи един. Но това е
 финансовата възможност на вратата ви стъпка и в това, че не можем да си позволим
 да пропусна тази възможност. Тази услуга е да въздаде на двете
 отделни лица, фирми, бизнес мъже и жени. Размерът на кредита
 налични варира от всяка сума по ваш избор За повече информация
 свържете се с нас чрез имейл: michealbensonloanagency@gmail.com

 Искане за кредит за попълване на формуляри и обратно.

 Пълно име ....................................

 Лична Phone

От: michealbensonloanagency@gmail.com

 За правилно да се представя, аз съм г-н Майкъл Бенсън частен кредитор съм
 дават кредит при 3% лихва. Това е финансова възможност на
 вратата ви стъпка, се прилагат днес и да си бърз кредит. Има много хора, изложени
 там търси финансова възможност или помощ по цял
 местата и все още, все още те не са в състояние да се получи един. Но това е
 финансовата възможност на вратата ви стъпка и в това, че не можем да си позволим
 да пропусна тази възможност. Тази услуга е да въздаде на двете
 отделни лица, фирми, бизнес мъже и жени. Размерът на кредита
 налични варира от всяка сума по ваш избор За повече информация
 свържете се с нас чрез имейл: michealbensonloanagency@gmail.com

 Искане за кредит за попълване на формуляри и обратно.

 Пълно име ....................................

 Лична Phone

От: perry

 Имате ли нужда от средства, за да започнете вашия бизнес финанси
 себе си, или да имате нужда от заем, за да изплати дълговете си, или
 плащат сметките си?

 Ако отговорът е да, моля, свържете се с нас днес и попълнете формуляра за кандидатстване
 Кредити долу.

 ЗАЕМ ЗА ЗАЯВКА:

 Име: ........................
 Държава: ........................
 секс ............................
 Професия: ........................
 Телефон: ........................
 Нужна сума .....................
 Целта на кредита ...................
 Срокът на кредита ........................
 Месечен доход: ........................
 Кандидатствали ли сте преди? ..................

 Моля, пишете ни чрез нашата електронна поща частна фирма:
 perryclementloan@gmail.com

От: Zenith Loan Limited

 Търсите ли за заем? Или са ви отказва заем от банка или финансова институция за една или повече причини? Имате точното място за вашия кредит решения точно тук! Zenith кредит Limited дават кредити на фирми и физически лица при ниска и достъпна лихвен процент от 2%.
 Моля, свържете се с нас от днес имейл на zenithloanlimited@gmail.com

От: William

 Интересува се от спешен заем ли сте?

 Имате ли нужда от бърз кредит за решаване на вашите финансови нужди, ние предлагаме
 заеми, вариращи от всяка сума пари, която търсите, ние сме сигурни,
 ефективна, бърза и динамична, 100% гарантирано, ние също плащат
 заеми във всякаква валута. Лихвеният процент е 2%, ако се интересувате, за да получите
 обратно към нас чрез електронна поща (williamloanfinance@gmail.com).

 Попълнете следната информация:

 Пълното ви име ......................
 Вашата страна ...................
 Вашият адрес ..................
 Вашата възраст .......................
 PIN ................
 Професията си ................
 Вашето семейно положение ...........
 Sex ............................
 Нужна сума ..................
 Месечен доход .................

 Благодаря

От: Mrs Elizabeth

 Смятате ли, изисква финансиране и сте се разочарова от банките. Ние можем да предоставят пряко финансиране в размер до 5 милиона в удобно лихвени проценти. Ние предлагаме 100% финансиране на услуги, които включват: - конвенционални и Лични кредити на физически лица; Търговски краткосрочни заеми за средни и големи бизнес начинания; Малък бизнес администрация (SBA) заем за дребномащабни бизнес начинания, Angel финансиране и стартиране на бизнес заеми; инвестиционни заеми, както и заеми за недвижими имоти, жилищни и търговски финансиране, и финансиране на склад. Свържете се с нас за повече информация по - elizabethloaninvestment@live.com

От: Mrs juliet brown

 Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
 заем, студентски заеми, дълг консолидация заеми, необезпечени кредити, рисков
 капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
 институция за една или повече reasons.You в точното място за
 Вашите кредитни решения! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
 фирми и физически лица на по-ниска и достъпна лихвен процент
 2%. Лихвен. Моля, свържете се с нас чрез имейл hapyhomeloanfirm@gmail.com
 julybrown7@gmail.com

 
 благодаря,
 Г-жа Жулиета кафяв
 

От: Lucas wood

 Уважаеми господине / госпожо,
 Аз съм регистриран частен кредитор пари Кандидатствайте за
 бърз и
 удобен заем, за да плати сметките и да започнете
 Ново финансиране проектите на най-евтиното лихвен процент
 от 3%. правя
 свържете се с нас днес с размер на кредита
 необходима, тъй като нашата минимална оферта заем е 1,000.00 за
 всеки избор на заем amount.I ч
 сертифициран, регистрирани и легитимни lender.You може
 свържете се с мен днес, ако се интересувате от
 този заем, свържете се с мен за повече информация относно
 процеса на заем, процес като условията на заема и
 условия и как заема ще бъдат прехвърлени към
 вас. Имам нужда от вашата спешна реакция, ако сте
 интересуват.
 Email: lucaswoodloaninvestment30@gmail.com
 благодаря
 

От: Г-жа Мария Omer

 Здравейте любими хора
 имате нужда от спешно заем? Имате ли нужда от финансова помощ? Имате нужда от
 заем, за да плащат сметките или закупуване на жилище? Били ли сте бил отказан кредит от банка или друга
 институция? свържете се с нас за вашия кредит. Моята фирма е готова и
 готова да предложи всякакъв вид заем, офертата е достъпна в размер на
 3% лихва. любезно попълнете формуляра за кандидатстване за кредит по-долу
 така че можем да започнем обработката на сумата на кредита. свържете се с нас
 чрез електронна поща: (Mariaomer@outlook.com)

 Форма за запитване
  Име: ...................................
 Друго име (на): ................................
 Жанр: .......................................
 Семейно положение: ...............................
 Контакт Адрес: .....................

От: Jane Oluda

 При нужда от стартиране на заем за лична употреба или за инвестиционна цел, тогава не търсете повече ние даваме сума от минимум $ 3000 до максимум от $ 50.0 милиона, без обезпечение. Свържи се с имейл: janeoluda@outlook.com с тези подробности.

 * пълно име:
 адрес:
 държава:
 телефон #:
 възраст:
 пол:
 сума, ако е необходимо:
 продължителност:
 месечен доход:
 позиция по време на работа:

 директор
 Jane Oluda
 +233245353322
 Jane Oluda финансова къща

От: Jane Oluda

 При нужда от стартиране на заем за лична употреба или за инвестиционна цел, тогава не търсете повече ние даваме сума от минимум $ 3000 до максимум от $ 50.0 милиона, без обезпечение. Свържи се с имейл: janeoluda@outlook.com с тези подробности.

 * пълно име:
 адрес:
 държава:
 телефон #:
 възраст:
 пол:
 сума, ако е необходимо:
 продължителност:
 месечен доход:
 позиция по време на работа:

 директор
 Jane Oluda
 +233245353322
 Jane Oluda финансова къща

От: Fredrick

 Здравейте,
 Това е да се информира широката общественост, че г-н Фредрик Браун, частен заем заемодателят има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и дружества по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес по електронната поща на адрес: (fredrickbrowninvestment@gmail.com)

 DATA кредитополучателя

 1) Пълно име: .......................................................
 2) Държава: ......................................................... ..
 3) Адрес: ..........................................................
 4)-членка: ....................................... на ..................... ..
 5) Секс: ................................................................
 6) Семей

От: Кремена Христова

  Здравейте,
 Майка ми и баща ми са купили масивна жилищна сграда заедно с пристройка от една стая през 2003г.Имаме като документация само нотариалния акт.Имотът е в идеални части заедно с на съседа ни.Имаме изготвен договор за разпределение на ползването на съсобствен недвижим имот нотариално заверен между нас и съседа ни.Въпросът ми е какво е необходимо за да направя преустройство на тази стая в магазин /търговски обект/.
 Благодаря Ви предварително за Вашия отговор.
 

От: Mrs.Morris

 Търсите ли за заем? Или, ако сте отказали заем от банка или финансова институция за една или повече причини? Имате точното място за вашия кредит решения тук! chloemorrisLoanfirm отпуска заеми на физически лица и фирми при ниска и достъпна лихвен процент от 2%. Процеса по-лесно за клиентите, не и преди десет (10) работни дни
 Моля, свържете се с нас чрез електронна поща днес: chloemorrisloan@gmail.com

От: Mrs.Morris

 Търсите ли за заем? Или, ако сте отказали заем от банка или финансова институция за една или повече причини? Имате точното място за вашия кредит решения тук! chloemorrisLoanfirm отпуска заеми на физически лица и фирми при ниска и достъпна лихвен процент от 2%. Процеса по-лесно за клиентите, не и преди десет (10) работни дни
 Моля, свържете се с нас чрез електронна поща днес: chloemorrisloan@gmail.com

От: Mrs Elizabeth

 Смятате ли, изисква финансиране и сте се разочаровани от банките. Ние може да осигури директен
 финансиране в размер на до 5 милиона в удобно лихвени проценти. Ние предлагаме 100% финансиране на услуги, които включват: - Конвенционална и Лични кредити на физически лица; Търговските заеми за средни и големи бизнес начинания; Малък бизнес администрация (SBA) заем за малък мащаб бизнес начинания, Angel финансиране и стартиране на бизнес заеми; инвестиционни заеми, както и заеми за недвижими имоти, жилищни и търговско финансиране, и финансиране Warehouse. Свържете се с нас за повече информация по - elizabethloaninvestment@live.com

От: halifaxloan company

 Вие се нуждаете от спешно пари в брой заем, ние сме регистрирани заем заемодателя и да даде
 заем от всякакъв вид в много бърз и лесен начин Home
 Кредит, студентски кредит, бизнес кредит, заеми и т.н. ние предлагаме Investor
 Кредит за всички лица, фирми и предприятия, които са
 нужда от финансова помощ и компании, които се интересуват от получаване на заем в моята компания, трябва незабавно да се свържете с нас по E-Mail: halifax_capitalloan@hotmail.com

От: credit home

 здравей

 Кандидатствайте за бърз и удобен заем, за да плати сметките и да започне нов финансира проектите си в най-евтините лихвен процент от 3%. Да се ​​свържете с нас днес чрез: credithome@blumail.org с размер на кредита е необходимо като наш минималната оферта заем е 1,000.00 която и да е избор на кредитните amount.I съм сертифициран, регистрирани и легитимни lender.You да се свържете с мен днес, ако се интересувате от тази заем, свържете се с мен за повече информация относно процеса на заем, процес, като реда и условията на кредита и как заема ще бъдат прехвърлени към вас. Имам нужда от вашата спешна реакция, ако се интересувате

 Благодаря Ти,

 Г-н Mhay burailla

 C.E.O / CREDITHOME
 

От: SVETLA

 Здравейте , интересувам се каква е цената за промяна предназначението на ателие и таванско складово помещение в жилища . Става въпрос за Община Варна . Имотите са нанесени на кадастралната карта като самостоятелни обекти .

От: Анелия Борисова

 Здравейте, наскоро закупих складови помещения в стопански двор и СИЛОЗ, за който имам нотариален акт. От силоза са останали бетонови те колони и стени, металната част липсва. Искам да преустроя силоза в жилищна сграда на 2 етажа като запазя квадратурата по нотариален акт. Какви са стъпките за да узаконя жилището. В нотариалния акт е записано, че е с право на строеж върху мястото. Благодаря предварително.

От: Mishelle

 Здравейте, аз съм г-жа Mishelle Dave, частен кредитор заем, който дава живот времеви възможности заеми. Имате ли нужда от спешен заем, за да

 изчисти дълговете си или имате нужда от капитал заем за подобряване на вашия бизнес? Били ли сте били отхвърлени от банки и други финансови

 агенции? Имате ли нужда от консолидация заем или ипотека? Не търсете повече, защото ние сме тук, за всичките си финансови проблеми в

 миналото. Ние заем средства на лица, нуждаещи се от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плати

 сметки, за да инвестират в бизнес в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние направи надеждна и

 помощ бенефициент и ще бъдат готови да ви предложим заем. Така се свържете с нас днес по електронната поща

 ад

От: Филип

 Здравейте,
 от много време търся отговора на въпроса: Може ли да се смени предназначението на офис на 4-ти ет. от ОФИС СГРАДА, да стане жилище? Няма отделен вход от улицата, няма и тераса! И ако може каква е процедурата?

От: Петров

 Здравейте, искам да си изградя отоплителна инсталация на твърдо гориво.Ще използвам котле, което мисля да поставя в собственото си мазе, тръби, които ще минават през общ коридор.Трябва ли да сменят предназначението на мазето и какви документи ще са ми необходими за узаконяване?
 Благодаря предварително

От: атанаска колева

 необходимо ли е смяна на статута/предназначението/ на ателие,ако искаме да го ползваме за стоматологичен кабинет? Предварително благодаря за отговора

От: Svetlana Ivanova

 Moje li da se sabori edna nenoseshta vatresha stena bez vsichki razresheniq i vizi?
 Blagodarq za otdelenoto vreme !

От: Чавдар Чалъков

 здравейте,имам ателие със собствен вход,маза,отделни баня и тоалетна изцяло южен.Въпросът ми е как мога да го променя от ателие в жилище?благодаря

От: Стоянова

 Здравейте,закупих ателие ,което се състои от спалня,хол с кухненски бокс и баня и тоалетна на партерен етаж.Има си отделен вход и на идна от стаите имаше алуминиева дограма с врата.Аз махнах дограмата с вратата и изградих от земята 1 метър и сложих дограмас само от прозорец.Моля пишете,това проблем ли е?????????Благодаря ви предварително.

От: Григор Димитров

 При подялба на апартамент/има излязло съдебно решение/ ,моята част е определена като Ателие.Независимо, че в Инвестиционният проект отговаря на всички условия за жилище - стая,баня, тоалетна, килер, самостоятелен вход.
 Как мога да променя предназначението от Ателие в жилище/боксониера или незнам още как/?

До: Григор Димитров От: reni ivanova

 здравеите,мога ли да сменя статута на гаража си в ателие и каква е нужната височина за това?благодаря

От: Теодора

 Здравейте, в момента имам една таванска стая и искам да купя съседната до нея стая за да ги обединя в апартамент, но тъй като знам, че трябва да имам писменото съгласие на съседите си в кооперацията, за да превърна таванското помещение в жилище, и се интересувам , как трябва да процедирам , ако съседите ми не си дадат съгласието ? Благодаря предварително

От: Емил

 Като юридическо лице (ЕООД) съм собственик на ателие с мазе и гараж в блок. Имотът е закупен от фирма, която няма повече дейност в България. Ателието е напълно годно за живеене - с отделен вход,кухненски бокс, отделна баня + WC, прозорци гледащи на запад, височина - над 2,90 м, напълно мебелиран и т.н. Не притежавам архитектурен проект, нито на сградата, нито на помещението. Промяната на предназначението на имота от нежилищен в жилищен ще се отрази ли на местните данъци, които плащам. Каква е процедурата за промяната?

От: Павлина

 Здравейте,искам да наема помещение в което да направя сладкарница и сладкарски цех.Искам да разбера какво трябва да пише в нотариалният акт за да не сменям статута.Ако изобщо има такава възможност.И има ли значение че какво е работило преди мен.В повечето случай са били магазини

До: Павлина От: ГеоИмот

 Здравейте! За да не сменяте предназначението в нотариалния акт трябва помещението да е описано като сладкарница с производствено помещение или сладкарски цех.

От: Katia Dimitrova

 zdraveite!Purvo se izvinqvam za latinicata,no tyk nqma kirilica.Iskam da popitam ,ako pome6tenieto e sus statyt za magazin,a az iskam da napravq salon za krasota ako soise proverka na koi 6te e nakazanieto,na sobstvenika ili na men?Blagodarq predvaritelno.

До: Katia Dimitrova От: ГеоИмот

 На собственика.

От: Анелия Деведжиева

 Здравейте,налага ли се смяна на статута,ако помещението е било аптека,а сега ще бъде магазин за цветя?

До: Анелия Деведжиева От: ГеоИмот

 Да, трябва да смените статута.

От: Емилия

 Здравейте,харесахме за покупка имот. Имота ни е необходим за живеене. Строителя обаче ни го продава не като апартамент, а като ателие. Ще купиме и гараж в блока. Имота се намира в София, Кръстова вада, незнам коя категория е имота. Моля да ми направите оферта за смяна статута от ателие в апартамент. Предварително благодаря

От: Маргарита Хлебарова

 Здравейте,
 Имам два въпроса: 1. Имам магазин за промишлени стоки който ползвам, като офис. Трябва ли да направя промяна на предназначението.
 2. Имам двустаен апартамент на първи етаж с променено предназначение за магазин за хранителни стоки от 1990 год. Искам да променя това предназначение за частна детска занималня. Какви са изискванията за смяна предназначение от магазин за хранителни стоки във частна занималня за деца от 1-5-ти клас.
 Благодаря Ви предварително.

От: Хр.Петров

 Здравейте!
 Закупих помещение от 10 кв.м., със статут на офис по нотариален акт. Входа е на самата улица.Преди 15 години е било мазе, което е преустроено и със сменен статут на офис.90 % от мазетата в блока са променени по същият начин.Няма прокарани ВиК в самото помощение, но в съседното има, което ме навежда на мисълта, че при нужда има вариант.
 Имам няколко въпроса. Как се променя статута като време, средства документация и нужда от корекции от офис в магазин? Какво е необходимо, за да се разшири с около 3 кв. метра като се издърпа витрината му напред с около метър, което са направили почти всички собственици на съседните помещения и да се изравни с тях, защото самите помещения с поне 1 метър навътре и са като под козирка?
 Благодаря Ви предварително за отговора.

До: Хр.Петров От: GeoImot

 Здравейте, г-н Петров,

 Благодарим Ви за запитването. Процедурата по промяна на предназначението отнема около 6 месеца и документите са все едно правите нов строеж. Трябва да имате проект с всички части, който да бъде одобрен, за да получите разрешение за строеж. След това обекта се въвежда в експлоатация. За да усвоите пространството пред офиса е нужно да го закупите. Предполагам, че собственик е общината, но това трябва да се провери.
 Надявам се тази информация е полезна. Пишете ни ако имате други въпроси.

От: Лилия Стоянова

 Здравейте. Закупих жилище тип мезонет на 2 нива, което по нотариален акт се води ателие. Намира се в София. Аз съм художник и засега живея в друг град. Използвам ателието за творческа работа, когато идвам в София. Мога ли да сменя адреса в личната си карта и като постоянен адрес на живеене да посоча адреса на ателието? По-горният коментар ме кара да мисля, че това не е възможно, така ли е?

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност