Полезно
+0 up   -0 up

как сграда(училище) може да се ползва за магазин за хранителни стоки и кафе-бар? предварително

Здравейте! Необходимо е да промените предназначението на сградата от училище е магазин и кафе-бар. Това е свързано с изготвяне на нов проект за преустройство и получаване на разрешение за строеж, нищо че може да не правите никакви конструктивни промени. След това помещенията се въвеждат в експлоатация. Пишете ни в кое населено място се намира училището и колко е голямо ако искате да изпратим оферта за нашата услуга. Имайте предвид следното изискване на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ: "Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Отказът се мотивира. Непроизнасянето в едномесечен срок от постъпването на искането се смята за мълчаливо съгласие."
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност