Обява до заинтересованите лица (10.03.2021 г.)

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Николай Николаев Кателиев адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Цветан Радославов” № 6 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “изграждане на 5 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 44063.6235.23 по КККР на с. Лозен, район Панчарево, местност “Джуджин азмак”, Столична община. За контакти: Цветелина Терзиева, тел: 0899529968 Дата: 10.03.2021 г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.