Полезно
+4 up   -0 up

Kакво e скица (схема) на недвижим имот?

 Скицата (схемата) на недвижим имот съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Скица на недвижимия имот се издава на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

 Трябва да се провери в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър дали за района, в който се намира поземленият имот, има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Когато при проверката установя, че има такава заповед, следва да отида в териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Ако се установи, че за района, в който се намира поземления имот, все още няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, скици се издават от общината за урегулирани поземлени имоти или от Общинската служба "Земеделие и гори" за земеделски земи. 

 Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот:

  • заявление по образец;
  • Ксеро копие на документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (напр. нотариален акт) – трябва да напиша “вярно с оригинала” на всяка страница от това копие и да се подпиша;
  • Документ за платена такса.

Следните документи са необходими само в определени случаи:

  • Удостоверение за наследници, ако искам издаване на скица за имот, който съм получил по наследство;
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).

Връзки: Как да се снабдя със скица на притежавания от мен недвижим имот?

Обърнете се към нас ако имате нужда от съдействие за снабдяване със скица на имот/самостоятелен обект.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Коя институция издава скици на жилища, по общини ли е и на кой адрес. Жилището е към община Сердика.
 
Защо на скицата,която получих пише :
Собственик:няма данни
 
Полезно
+0 up   -0 up
Къде съм
 
Полезно
+0 up   -0 up
изгубина е скицата за строеж на къща,моля за съдеиствие
 
Наскоро закупих апартамент в гр.Маджарово. За откриване на партида за ел.захранване и за ВиК ми е необходима скица на имота. Община Маджарово ми отказва издаване на скица, защото нямали одобрен кадастрален план. При наличие на одобрена кадастрална карта скица би следвало да получа от АГКК, а при липса - от общината. Какво да направя, за да ми бъде издадена скица, без която не мога да открия партиди за ток и вода? Предварително благодаря!
 
Здравейте!Наскоро закупих апартамент в гр.Маджарово.За откриване на партида за ел. захранване и за ВиК на апартамента ми поискаха скица на имота.Община Маджарово ми отказва издаване на скица, защото намали одобрен кадастрален план. При наличие на одобрена кадастрална картаq скица би следвало да получа от АГГК, при липса - съответно от общината, която ми отказва. Какво трябва да направя, за да се сдобия със скица, без която не мога да открия партиди за ток и вода? Предварително Ви благодаря!
 
Здравейте,
След разделяне на един голям парцел на 2 малки, аз искам да купя единия от новообразуваните парцели.
Имат ЕКАТТЕ-идентификатори и кадастрална скица.
Но няма административен документ (заповед или друг), въз основа на който големия парцел се разделя на 2 малки.
Продавачът има нотариален акт само за големия имот, но не и отделно за този, които искам да купя.
Какво трябва да се направи в случая, така че всичко по сделката да е изрядно?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
предлагат ми къща с дворно мюсто в община Невестиноно.Дворното място е извън регулация по нотариален акт.От общината отказват да издадат скица на имота под предлог,че село Мърводол, където е имота, няма кадастрална карта.Мога ли да го купя без скица и какви ще са последиците за мен при това положение.
 
Полезно
+0 up   -0 up
При представен протокол за съдебна делба,удостоверение за нас
ледници,искане за издаване на скица и документ за платена такса,и стара скица на името на баща ми,защо Общинска служба
в с.Ковачевци - Пернишко,отказва да ми издаде скица на базата
на тези документи.Протоколът за съдебна делба на баща ми и
двете му сестри е вписан в съда и в регистъра по вписванията.
Поземлената комисия не признава този протокол,а твърди,че има
последваща делба след 4 години.Имам писмено удостоверение от
съдията по вписвания в гр.Радомир,че такава делба с нотариал-
но заверени пидписи липсва.Баща ми по това време е бил в САЩ
и разбира се няма как да дели отново,това което е получил
вече.Копие от това удостоверени е представено и на поземлена
та комиси в с.Ковачевци.Нямали архив от преди 2002 г.и затова
не могат да ми издадат скица.Как да продам имота си?!Вече из-
губих един купувач!
 
с.Чеканци няма кадастрална карта. Поискаха ми в кадастъра в ТЪРГОВИЩЕ малка кадастрална карта, изпратиха ме във фирмапо гиодезия. Имотът веднъж е оразмеряван, изготвиха необходимия набор от документи,срокът за инд.№ беше 1 юни. В кадастъра в Търговище имат лошо отношение към клиентите. Бавят се с приемането на документите.Не се знае до кога и никой не ти обяснява.Колко време законово трябва да продължи тази процедура? Моля за отговор. Към кого да се обърна за съдействие?
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте, при издаване на скица, на имот задължително ли се прави заснемане и оразмеряване на имота и вилата?
 
Полезно
+0 up   -0 up
как мога да се сдобия със скица на имота и да разбера в последствие купуван ли е друг до него и каква е големината му
Полезно
+0 up   -0 up
Как мога да се снабдя със скица за притежаван парцел и
данъчна оценка на същия
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте,имам имот в гр,Искър който се намимара изван регулациата на общината, имам нотариален акт на имота но ми казаха че не вписан в службата и немогат дами издадът скица.Благодаря ви прредварително.
 
Здравейте,
Имам решение №1/23.01.2014 г на ОД"Земеделие" Перник при МЗ за промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди ,за Жилищно строителство в землището на с. Коваевци,имот №853044 .Получих решението на 24.04.2014 г и до 24.04.2017 г е необходимо да имам разрешение за строеж за да не загубя правото на действие на решението .
За целта ми е необходима скица на имота,но не знам къде да подам заявление за издаването и- Агенцията по геодезия, картография и кадастър или в община Ковачевци.
Можете ли да ми помогнете .
Очаквам вашият отговор.
Благодаря.
Всичко най-добро . С уважение Огнян Деков
 
Полезно
+0 up   -0 up
Желая да извадя скица за апартамент в софия кв. Надежда. Може ли да съдействате? Благодаря
 
Въпросът ми е как да разбера има ли влязла в сила скица или кадастър за продажбата на гараж в бл. 409А в Овча купел 1
 
Здравейте, искам да попитам от къде може да се извади цветна скица на дворно място в град Самоков ,разделено между 4 съсобственици. Делбата е осъщестена чрез дело през 80-те години.Цветната скица е била в единия съсобствения и вече я няма.(къщата е близнак в която живеят 4 семейства и дворното място е разделено на 4 части). Благодаря предварително!
Елина
 
Трябва ми скица на апартамента да продажба на 1/2 ид. част от него. Не намирам заявление за подаване на документите за издаване, а и не знам къде точно в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да проверя дали има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрален регистър на имота. Моля за Вашата помощ! Благодаря!
 
Здравейте, интересувам се от кадастъра на село Чернево област Варна община Суворово има ли къде да го намеря в електронен вариант?
Благодаря предварително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Неми издавт скица на имота искат пъро даго заснемат а нямам време
 
Полезно
+0 up   -0 up
Трябва ли в скицата за недвижим имот, издадена при покупко продажба на недвижим имот,задължително трябва да бъдат нанесени, всички подземни комуникации преминаващи през имота?
И ако това е задължително, на основание на кой закон?след закупуване на имот с цел ново строителство, се оказа че пре имота преминава действащ главен водопровод , което не е отбелязано в скицата, издадена от общината при извършване на покупко продажбата!
 
Предстои ми продажба на магазин на нулево ниво в кооперация,към който няма земя, а само право на строеж. Необходима ли е скица на имота за нотариуса?
 
Как да разбера площта на земеделския имот и от кого е стопанисван?.Зная, че се намира на територията на Долно Езерово, община Бургас
 
Здравейте,моля да ми отговорите може ли да ми се изготви
скица на новообразуван земеделски имот от наследствени земеделски земи попадащ в параграф4 в землището на гр.Лясковец. Имам всички документи,които мога да изпратя.
 
здравейте,
за района където ми е къщата и земята, няма одобрена кад.карта и мястото е извън регулация. как мога да се снабдя със скица. Ако взема документ, че мястото е извън регулация ще мога ли да продам имота
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Моля за информация. Имаме имот на който искаме да поставим ограда. Търсим фирма, която може да направи необходимите документи и разрешения.
С уважение: Искра Пелева
 
Здравейте,
моля за съдействие от Ваша страна.Имам имот, в лицето на наследник на баща ми в с.Горно Пещене, обл.Враца.Нямам нотариален акт за имота , но при посещение в общ.Враца се оказа, че имота ми е регистриран на друг собственик.След проверка от моя страна и откриване на нотариуса ,който е извършил сделката с моя имот се оказа че има дублиран номер на парцел.Оттук нататък няма развитие-никой не си признава грешката,нито нотариуса ,нито в общината а аз съм фактически с продаден имот.Към кого да се обърна ,за да задействам процедура по издаване на нотариален акт на мое име и наказание за сгрешените данни ,нанесени в регитъра?
С уважение: Ивайло Петров
 
Здравейте,
Имаме къща в кв. Левски (гр. София). Имаме стара скица издадена на пергаментна хартия, в която фигурират имената на покойните собственици. За продажба на имота брокера ни изисква нова скица с вписани имената на наследниците. Моля за информация дали от СГКК трябва да се извади и каква е процедурата. Всъщност това нова скица ли се води или презаверяване на налична?
 
Полезно
+0 up   -3 up
Спешно се нуждая от скица на апартамент, намиращ се в Младост 2, мога ли да я получа онлайн
 
Полезно
+3 up   -1 up
Здравейте,
Имам имот, който се намира на село и е със стара скица на която не е отразена къщата. По какъв начин може да се актуализира тази информация.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Нужно е да се направи геодезическо заснемане на къщата, която да се отрази в кадастралната карта. Имате ли разрешение за строеж за къщата? Моля, пишете ни в кое населено място се намира имота ако искате да дадем оферта за нашата услуга. Очакваме Вашия отговор.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност