Обратно към въпроси | Следващ | Предходeн

Често задавани въпроси

Право на преминаване през съседен имот

 Преминаването през чужд съседен имот може да се наложи по различни причини, напаример заради прекарване на водопровод, строителни дейности, липса на изход към единствената улица нализо и др. Обикновено въпросът за преминаване поставя много проблеми пред собствениците, които искат да преминат през чуждия имот и собственика, който трябва да им даде това право.
  Ако двете страни са в добри отношения, най-лесният вариант е да слючат нотариално заверен договор, в който се определят условията за правото на преминаване. Много е важно в договора да се опомене, че условията описани в него са валидни за всички евентуални бъдещи собственици на имотите.
  В случай, че не е постигнато съгласие между двете страни, и "ако друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината" според чл. 192 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). При тази хипотеза собственикът прави искане до кмета на общината да му се учреди право на преминаване през съседен имот. Назначава се комисия със задача да определи място на преминаване, както и обезщетение за вредите, които ще бъдат причинени на собственика на служещия имот. В своята работа комисията се ръководи от принципа за минимално причиняване на вреди. Въз основа на нейното заключение кметът издава заповед, с която учредява правото на преминаване. Заповедта на кмета се обжалва по реда на ГПК пред районния съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нейното изготвяне. Съдът решава въпроса по същество. Заповедта се обжалва във всичките й части. Ако се визират държавни имоти, то тогава заповед издава областният управител.
  В случай, че няма възражения, сумата по обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в търговска банка и се изплаща на собственика на чуждия поземлен имот, през който ще се преминава, по нареждане на кмета на общината.
  Правото на преминаване не може да се използва ако се влошават условията за застрояване, препятства трайно използване на имотите и се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Тези забрани могат да се преодолеят единствено, ако страните по договора за учредяване са се съгласили правото да го има, независимо от влошаването.
 Договорът между собствениците или заповедта на кмета се вписват задължително в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, както и по партидата на имота, върху който е учредено правото на преминаване.
 


Коментари (70)

От: Дамянка Пелтекова

 Здравейте!Налага ми се да си сменя водопровода,но тръбите на главния водопровод се намират пред тротоара на съседит,трябва ли да имам тяхното разрешение за да изкопая при положение,че няма да навлизам в техния двор а ще копая пред тях на улицата?Благодаря Ви предварително!

От: дани

 за да преминавам през чужд имот каква е таксата

От: Георгиев

 Имам къща на село, която желая да санирам след време. За да се санира едната стена на къщата трябва да вляза в двора на комшията, с който дворът ми граничи. Ако той не е съгласен с това, какво трябва да направя?

От: Станимира

 Здравейте,имам въпрос относно мръсен канал който преминава през чужд имот.Този канал е построен през 1993г. със съгласието на собственика с устна уговорка. В момента се изгражда нова мръсна канализация където моят имот попада в денивелация.За да се включа трябва да построя нова баня и тоалетна от основи а финансовото ми състояние е тежко.Собственикът на чуждият имот ме предупреди че ще ме запуши.
 Ходих в общината да ги моля да копаят по-дълбоко за да мога да се включа и аз но те ми отказваха проекта бил такъв и сега не знам какво да правя.Никакви ли права нямам аз?

От: Сивия Стефанова

 Може ли да ми бъде забранено преминаването през пътека около къщата ни от съседите на втория етаж, тъй като дворното място е разделено условно и те твърдят, че тази пътека попада в тяхната част, а аз нямам друг достъп до моя двор освен през нея или директно отвътре през къщата ми /защото съм на 1 етаж/ но не мога да прекарвам през вътре строителни материали и др. например обемисти предмети. На кой закон и член да се позова ако заведа дело и има и някъде разписано, че напр. 1 м. около имота е обща собственост на всички живеещи в него

До: Сивия Стефанова От: ГеоИмот

 Не, не може да Ви забранят, защото сте съсобственици на идеални части от двора, които не могат да се ограждат.

От: Петков

 Здравейте,желая да си открия партида за питейна вода в дворно място намиращо се в регулация на селото.Главният водопровод преминава на 1м пред оградата ми.Въпросът ми е мога ли да си прекарам вода без да имам каквата ида е постройка в дворното място.Благодаря.

До: Петков От: ГеоИмот

 Да, може да си прекарате вода без да има постройка. Само трябва да имате виза за проектиране.

От: Минчо танев

 Искам достъп до имота си Едната възможност е пез частен имот л д,угия- п,ез общинска земя л съсед на собственика Защо кметството ме п,аща п,и собственика л който ще ми оде,е пенсионе,ската кожа? Мо.я за съвет и п,едва,ите.но б.агода,я !

От: Александър

  Эдравейте

  Имам нови скици на подэемлен имот интересувам се как и къде да напиша дани от скицата эа да ги видя на картата.Вече пробвах в gis sofia но ми иска някакви дани като планоснимачен номер и кадастрален лист ще съм благодарен эа упътване от ваша страна.
  Благодаря эа оделеното внимание.
 

До: Александър От: ГеоИмот

 Ако скицата е от Кадастъра опитайте този сайт http://icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f

От: Нели Тодорова

 Здравейте!
 При процедура за учредяване на право на преминаване, доколкото разбрах от това ,което пишете се обръщаме към кмета ,който назначаява комисия и въз основа на нейното заключение издава заповед, с която учредява правото на преминаване. Въпросът ми е оценителят, собственика на имота ли го подсигурява/избира , или това е лице /служител от общината и също така колко голям би следвало да бъде пътят ,по който ще се преминава ,има ли някаква нормативна база в тази насока?

От: йордан красимиров

 през 1968г. отчуждиха упи за колодрум, който така и не построиха.през 1995г. общината с протокол ни върна имота без да ни уведомят, че междувременно през имота са изградени два в и к тръбопровода.имам ли право на обезщетение?

От: Нина Йосифова

 Здравейте, при нас проблемът е следният: имаме къща в с. Бързия, до къщата ни преминава реката, на около метър от врата ни, като минава през целият двор, криволичи и продължава чак до портата,защото терена е на баир.Всичко беше добре докато, хората не започнаха да си изкарват мръсната вода в реката и сега през целият ни двор минава мръсен, открит канал.Гледката и миризмата са ужасни и още по- ужсното е, че красотата на мястото и реката са опорочени.Въпросът ми е към кого мога да отнеса въпроса, за да се премести или отклони мръсният канал от коритото на реката и дворът ни и какво права имаме?Ббагодаря ви предварително.

До: Нина Йосифова От: ГеоИмот

 Може да пишете жалба до общината, РИОСВ и Басейнова дирекция.

От: Добрева

 Здравейте!Моят проблем е следният:Купихме място,което нямаше път за преминавне,но имахме уговорка със собственика да се погрижи за това,като каза,че предварително се е разбрал със съседа и ще ни го предостави.Тоест ще ни го продаде на нормална цена.Съседа го потвърди и каза като помисли каква ще е цената ще ни каже,но да започваме да си правим проекта за строеж,ще е нещо минимално.Направихме си проект за къща,започна строителството,преминавахме през пътя им и всичко беше наред,докато не видя къщата,че става голяма и ще изглежда доста добре и започна изнудването за изключително много пари и каза,че ако не му платим ще ни затвори и няма да можем да я достроим.Питахме за наем някакъв,но и той е безумен и е само докато я построим.Тоест след това няма да има откъде да си влизаме..Помогнете моля

До: Добрева От: Архитект

 Здравейте? Имате ли сключен договор със съседа за преминаване през неговия имот? Ако нямате, вероятно има друг път до имота, щом е разрешено строителство.

От: Апостолова

 Притежавам къща,която е съсобствена с мои роднини. Къщата не е разделяна по съдебен ред, нито чрез доброволна делба.Имам нотариален акт само за ползване на 1/2 идеална част от къщата.Сградата се захранва от един водопровод.Тръбите минават през двора на съсобственика ни, влизат в къщата през неговото мазе и веднага се отделят за нашето мазе.Аз имам отделен водомер в мазето ми, а този на съсобственика е в шахтата. Има ли право съсобственикът да ми отреже тръбите за водата,само защото минават през неговия двор и мазе?

От: Даниел Иванов

 Здравейте имам следния въпрос,имам голям проблем.
 Аз живея в таванска стая и имаме общи бани, на два апартамента една баня и аз моята баня си я направих сам комшията с които имаме обща баня нямаше възможност да ми помогне а и не му трябва. Общия мръсен канал остана в моята баня аз естествено оставих тръби за комшиите за тяхната баня,
 но се скарахме и той ме накара да махна тръбите и аз си изкъртих банята и ги махнах.Обаче реши да си прави банята и иска сега пак да си изкъртя банята за да си прекара мръсния канал и аз не му разреших. Може ли да ми направи нещо или да ме осъди?

До: Даниел Иванов От: ГеоИмот

 Моля, обърнете се към общото събрание на етажната собственост за решаване на този проблем.

От: петар иванов

 Как се прекратя ва договор за преминаване през имот,който е нотариално заверен и не е опоменат за бесрочен.

До: петар иванов От: ГеоИмот

 Двете страни трябва да подпишат пред нотариус анекс за прекратяване на договора.

От: Елизабета Ненова

 при прокарване на водопровод през земеделска земя, с учредено право на преминаване, може ли да се изгради шахта от 2кв.м без да се налага промяна предназначението на земеделската земя

От: Гинка Атанасова

 Живея в апартамент.Стената на кухнята ни е и стена на стълбището.Със строежа на нея е изградена кутия за звънчева и телефонна инсталация.Без наше съгласие съседи са вкарали кабели за интернет и телевизия. С действията си техниците прекаснаха звънците ни от входа на блока и на жилището.След жалба до оператора,те пак не можаха да възстановят щетата.От друга страна,вече изграждат втора кутия извън инсталацията с което накарняват и стената.Тогава?

От: Венцислава

 Здравейте,
 имахме теч в кухнята и банята направихме ремонт сменихме си тръбите в кухнята съборихме стените до тухла ремонта в кухнята приключи и след месец по стените ни започнаха да избиват мокри петна реших да дръпна пералнята и какво да видя стената сълзи има мухъл. Блока е много стар и никой не иска да си сменя тръбите, а ние сме на първия етаж и където и да има теч всичко идва при нас. Вече не знам какво да правим. Има ли начин да накараме съседите си да си сменят тръбите. В банята спряхме ремонта тъй като съседа от горе не е съгласен да се разбие минимално в тях за да може да се свържат тръбите над плочата. Струва ми се че единственото решение смяна на всички тръби в блока. Не знам какво да правя правят се събрания от 30ап. идват около 10 не може да се вземе никакво решение.

От: Иван Славков

 Здравейте
 Имам следния въпрос живея на трети етаж от къща наложи ми се да си преправям водопровода но хората от долния етаж не ми позволиха да минат тръбите през техния етаж и аз го направих външен но сега постоянно замразва.Каква е процедурата и има ли такава да си го направя вътрешен

До: Иван Славков От: ГеоИмот

 Здравейте, нямате друга възможност освен да настоявате за съгласието на съседите. Все пак централния водопровод е обща част нищо, че минава през техния имот и ако има теч той ще е за сметка на всички живущи в сградата.

От: Симеонова

 Здравейте,
 Моят случай е следният: Имах парцел в един от най-скъпите райони на София, държавата взе 600 кв.за улица, но те не са ми платени, вслучая не е приложена регулацията. Физически има изградена улица на груба настилка, коята е създадена от нас, защото няма откъде да си влизам в имота. До момента тя се използваше само от живеещите около нея, но сега близо до нея построиха Билла, и през нея минават товарните коли, които зареждат магазина, при положение, че има от друго място от което могат да им влизат товарните коли. Мога ли да си заградя имота, след като не е отчужден и не съм получила нито лев. Моля кажете ми какви са ми правата. Ще очаквам от Вас съвет.

До: Симеонова От: GeoImot

 Здравейте, г-жо Симеонова,

 Благодарим Ви за запитването. Имате право да поставите ограда по имотните граници съгласно скицата на имота. Ако това Ви устройва пишете ни, за да обясним какви документи да необходими.

От: РАДОСТИНА ЯЧЕВА

 Къщата на родителите ми е построена в парцел собственост на съседи - първи братовчеди , на основание отстъпено право на строеж .За да се стигне до приземния ни етаж се минава през техния имот . Пътеката е широка до 1м. и с дължина до 3м.. Могат ли да ни забранят преминаването и при тяхно несъгласие, какво трябва да се направи за да може спокойно да се влиза в къщата . Предварително благодаря !

До: РАДОСТИНА ЯЧЕВА От: ГеоИмот

 Здравейте! Най-добре да имате нотариално заверена декларация за съгласие от страна на съседите да преминавате през имота им. Може да сключите и договор за право на преминаване.

От: Иван Савев

 Здравейте, имам сходен казус с по-горния с интернет кабел и кабел за кабелна телевизия, които минават през двора ми без мое разрешение, единия вече се е в оплел в дървото в двора ми. Имат ли право да преминават тези кабели така, и могат ли да кастрят дървото в двора ми? Кабелите не са на енергото. И ако не искат да ги махнат какво да направя? Мога ли да ги прережа? Благодаря.

До: Иван Савев От: geoimot

 Вижте Чл. 287. (1) от Закона за електронните съобщения: "При изграждане на нови и/или разширение на съществуващи въздушни и подземни електронни съобщителни мрежи и съоръжения за постигане на целите по чл. 4 и в обществен интерес, в полза на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Сервитутите по ал. 1 възникват за всички имоти публична и частна собственост, с изключение на тези, посочени в раздел IV на тази глава.
 (3) Сервитутите по ал. 1 възникват, когато:
 1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
 2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) само за имоти частна собственост, на собственика на имота е изплатено от титуляря на сервитута еднократно обезщетение.
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Определянето на размера на обезщетенията по ал. 3, т. 2 се извършва по взаимно съгласие на страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а при имоти публична собственост обезщетения не се дължат.
 (5) Начинът на плащане на обезщетението по ал. 3, т. 2 се договаря между страните."

От: Атанасска Терзийска

 Здравеите,имам голям проблем.Купихме имот без да видим че пътя не е узаконен,а е частен,сега неможем да стигнем да имота си.Тези хора искат безумно много пари. Даите съвет какво да правим?Незнам това само в БГ ли го има?

До: Атанасска Терзийска От: ГеоИмот

 Здравейте!

 Благодарим за запитването. Можете да подадете молба до кмета на общината да учереди право на преминаване през съседния имот и дори транспортен достъп до Вашия имот, но и при тази процедура се изисква съгласието на съседите. При всички положения е добре да се разберете предварително, за да не се стига до съд. Пишете ни ако имате нужда от допълнителна консултация с юрист.
 

От: Весела Пеева

 През мой имот прмеинава водопровдна тръба, която захранва града с питейна вода, но проблема е ,че е много отдавана изграден и аварийте зачестиха.През последните 2 години има поне 15 аварий, който нанасят поражения в имота ми, а и тежката техника, която влиза да разкопава съвсем унищожава всичко в имота ми. Та въпросът ми е - как и кой ще ме обезщети за нанесените ми поражения ??? Омръзна ми да ми повтарят, че би било хубаво да се сменят, но нямали пари ?? Ееее, те още 5 години може да нямат, а до тогава имота ми ще се превърне в блато.
 

От: Тончев

 Здравейте,
 предстои ми прекарване на ток в земеделска земя.От ЕОН ми казаха,че ще ми пуснат партида до последния стълб в близост до имота който е на около 150 метра от моя парцел.За моя сметка трябва да прекарам трасе от таблото до имота,но това трябва да стане през два парцела единия частен в регулация а другия нива общинска собственост.Интересуваме каква е процедурата и дали е възможно.Предварително благодаря!!!

До: Тончев От: ГеоИмот

 Здравейте! Трябва да сключите договор със собствениците на съседните парцели за право на преминаване през техните имоти. Договорът да е подписан пред нотариус.

От: Иван Георгиев

 Закупих подземен гараж, под тавана му окачени на скоби преминават две отходни, една водосточнна и две водопроводни тръби на магазините над гаража. Още преди да започне експлоатацията на гаража и магазините започнаха проблемитe. При мен от тавана тече вода, поради авария на водопроводна тръба. Как да реагирам. Не трябва ли за това, че преминават чужди мрежи през моя имот да се учредява сервитут. Имам нотартеален акт в който такива работи не пише, т.е. няма уреждане на сервитут!

От: Тотка Христова

 Здравейте.Имаме следния проблем През дворното ни място преминава ел. кабел който захранва с 380 волта съседската къща.Проблема е от 2012 год.Преди това съседите имаха спомагателен стълб.При ремонтни работи го извадиха и изхвърлиха. Сега кабела виси в клоните на зелено каисиево дърво в двора ни.От eнергото ни казват,че трябва да се изготви проект,да осигурим необходимите материали и работници и за всичко да заплатим ние, защото на нас ни пречи кабела. Искам да уточня,че не сме давало нито устно нито писмено съгласие.Написахме жалба до Комисията за ЗП.От там ни отговориха ,че това не е техен ресор.Моля посъветвайте ме какво да правя
  Благодаря.

До: Тотка Христова От: Тотка Христова

  Здравейте.Благодаря за бързия отговор.Изпращам Ви отговора на EVN изпратен ми по електронна поща:
  Уважаеми господин Александров,
 Благодарим Ви, че се свързахте с нас.
 Във връзка с изявеното ваше желание през имота ви да не преминава съществуващото захранващо отклонение към съседа ви е необходимо посетите удобен за Вас EVN Офис и да предоставите актуална скица за Вашия имот с коректно нанесени евентуални регулационни промени и съществуващите инфраструктурни съоръжения . Посочената скица е необходима за изготвяне проектна документация за изместване на въпросното захранващо отклонение и остойностяване на всички необходими материали , труд и механизация . След заплащане на всички такси и разходи от ваша страна ще пристъпим към реализация на необходимите строително монтажни работи
 

До: До: Тотка Христова От: GeoImot

 Съветвам Ви да напишете жалба до Енергото като настоявате за писмен отговор. Нека видим черно на бяло как Ви карат да изготвите проект за кабела на съседа. Иначе може да пуснете жалба до кмета на общината и до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Успех!

От: Ренета Лазарова

 Имаме парцел, който се намира на края на гр. Сапарева баня, намира се на улица, която същуствува в електронния кадастър, но на практика не е прокарана. От другата страна на улицата са земеделски земи. Какво следва да направим, за да се прокара улицата? И още- тъй като няма улица, от енергоразпределение не могат да прекарат кабелите до парцела.

До: Ренета Лазарова От: ГеоИмот

 Здравейте! Моля, оставете телефон или e-mail за връзка.

От: димка стоилова

 Как да постъпим при следния проблем преди 3г започнахме строеж със всички издадени документи от общината по време на строежа съседа пазбира че в кадастара неговия имот влиза в нашия 3 метра а това разтояние е отстояние от неговия имот като тези метри са върнати като земеделска земя и по картата на общината до нашия имот има улица която я използваме като тази улица също е върната за земеделска земя когато вадихме всички документи от общината кадастара не беше готов кои е виновен за нашите главоболия и какво да правим благодаря ви ако решите да ми дадете някакъв отговор

До: димка стоилова От: ГеоИмот

 Обърнете се към службата по Кадастър, за да обяснят какво да направите.

От: Мариана Михайлова

 Имам съдебно решение за право на преминаване.Остава да подам молба до общината за трасиране.Имота е в границата на строителен полигон.Въпроса ми е трасирането за сметка на общината ли е или ще ме накарат да платя?

До: Мариана Михайлова От: ГеоИмот

 Здравейте! Трасирането ще бъде за Ваша сметка. Пишете ни ако искате да дедем цена за тази услуга.

От: Milanova

 Здравейте!Аз също имам въпрос към Вас.Притежавам малка виличка.През моята собственост преминават мой роднини за да влязат в своя имот.Не съм им разрешила наториално.Преди години пътя минаваше през техния.Аз отстъпих с мой съседи по 1,50 см от моя парцел за да се направи път,защото нямаше.Вилите се намират в планината.Роднините ми са обявили имота си за продан,аз не съм съгласна чужди хора да преминават през моята собственост.Мойте роднини ме заплашват,че ще вземат разрешение да ми отнемат 2 метра от собствеността за да преминават през нея и ще я оградят.Възможно ли е това да стане?

До: Milanova От: ГеоИмот

 Здравейте! Никой не може да се разпорежда с имота Ви без Ваше съгласие. Роднините Ви спекулират.

От: Полина Пенева

 В имота ми минава мръсният канал на съседът .Никой от предишните собственици на имота нито аз ,не сме си давали съгласието. Имам ли право да го затворя ?

До: Полина Пенева От: ГеоИмот

 Принципно имате право да прекъснете мръсния канал на съседа си, но не знам дали е човешко.

От: Димитър Станчев

 Здравейте, живея на центъра на Варна, в къща на ключово кръстовище. Два кабелни оператора са прекарали дебели черни тръби за оптични кабели, които много загрозяват фасадата на къщата, дори на едните съм абонат. Има ли някакви общоприети тарифи за наем, който мога да искам или трябва да се жалвам в общината да премахнат кабелите? Разумно ли би било, тези, които ползвам да ме освободят от такса при подписано споразумение и малко ли е това при положение, че през мен минават кабели за десетки домакинства?

До: Димитър Станчев От: ГеоИмот

 Най-добре се обърнете към лицензирана фирма за оценки на имоти, която може да Ви посъветва за стойността на наем, който евентуално може да поискате от операторите.

От: Иван Георгиев

 Здравейте ! Въпроса ми е следния:Искам да изградя водопровод със собствени средства до собствения ми имот,който е извън регулация,но трябва да премина през други частни имоти,какво трябва да направя,освен да получа декларации от собствениците на другите имоти през които трябва да премина.

До: Иван Георгиев От: ГеоИмот

 Освен нотариално заверени декларации за съгласие от съседите е добре да сключите договор за право на преминаване през техните парцели. Ние можем да изготвим такъв договор като трябва да ни изпратите данни за собствениците и техните имоти.

От: костадинова

 През 2004 г промених статута на собствен парцел от земеделски в УПИ. На територията му все още стои жире, собственост на ЕВН, въпреки молбата ми електропровода да мине под земята! Затова и все още не мога да използвам имота си! Как да постъпя, имам ли право да потърся наем? Благодара ви

До: костадинова От: ГеоИмот

 Най-добре отнесете въпроса си към ЕВН, но едва ли ще получите наем.

От: Моллова

 Включвам се в дискусията защото имам голям проблем. Имам много хубава къща със статут на паметник на културата, намира се във Велико Търново в непосредствена близост до Царевец, поддържана с много усилия и средства в първоначалния си вид. Без знание и съгласие от моя страна многоетажен блок, построен в съседен парцел е прекарал канала си за отпадни води в моя двор. В момента за поред път двора ми е наводнен с фекалии, които извират непрекъснато, първия етаж на сградата също е наводнен. Какво да правя?

До: Моллова От: ГеоИмот

 Здравейте! Имате право да прекъснете мръсния канал, когато не е поискано съгласието Ви за изграждането му.

До: ГеоИмот От: Господинов

 Здравейте.Може ли мръсен канал да премине върху водопровод пиетйна вода?

До: Господинов От: ГеоИмот

 Не, не може. Не е целесъобразно.

От: Николай Василев

 Здравейте, казусът ми е следният.Съгласно влязъл в сила регулационен план до моя УПИ се стига по улица без изход/тупик/. Вече съм построил сградата вътре и съм подал в общината документацията за въвеждане на сградата в експлоатация. Оказва се обаче , че въпросният тупик не е отчужден и от общината ми казаха, че ако искам да ми бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, съседите, в чийто имот попада тупика, ще трябва да ми учредят право на преминаване, защото общината нямала пари за отчуждаване. Дайте съвет, моля.

До: Николай Василев От: ГеоИмот

 За съжаление трябва да се съобразите с изискването на общината. Регулацията не е приложена, т. е. общината не е обезщетила собствениците и сега иска да прехвърли отговорността си. Най-добре говорете със съседите и сключете договор за наем или за безвъзмездно ползване на тупика. Процедурата по право на преминаване е много дълга и тромава. Ще трябва да ангажирате оценител да оцени колко ще струва преминаването и съседите могат да обжалват оценката както и заповедта за право на преминаване след това. Най-добре да се разберете по между си със съседите.

От: viktor

 moje li komshiata da si prekara kanalizaciata prez moia imot?

До: viktor От: ГеоИмот

 Може, само с Ваше съгласие.

От: Красимира Данчева

 През имота ми преминава водонапорен водопровод СТ\"400 захранвещ част от града и не може да бъде изместен.За прекарването му през 80-те години на м.век не е взето съгласието ми,нямам сключено наториално заверино съгласие и не ми е изплащано обезщетение.Имам ли право на ежегодно обезщетение заради това,че през имота ми преминава траино съоражение на ВиК,което е можеби собственост на общината.

До: Красимира Данчева От: GeoImot

 Здравейте, г-жо Данчева,

 Благодарим Ви за запитването. Потърсете решението на общинския съвет за прекарване на водопровода, за да проверите какви са били условията за собствениците. Вероятно няма да имате право на обезщетение, защото всички сметки със собствениците трябва да са уредени още когато е прокарван водопровода. Надявам се тази информация е полезна. Пишете ни ако имате нужда от съдействие.
 

От: gana hristosova

 Съседът ми си подвързал кабелите за интернет като заблудил старата ми майка, тоест без разрешение на всички съсобственици на вилния имот / аз, сестра ми и мама / и обиколил цялата ни тераса на разстояние 1-2 м над леглото на мама. Тя е с хипертония сърдечна и е чувствителна към всякакъв вид електромагнитни излъчвания и вибрации. Как да постъпим, за да си премахне кабелите? Благодаря предварително.

До: gana hristosova От: GeoImot

 Здравейте!

 Благодарим Ви за запитването. Кабелите за интернет са специално направени, за да нямат електромагнитни излъчвания. Ако искате да ги премахнете по законния ред се обърнете към интернет доставчика.
 

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност