Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+0 up   -0 up

Стар път на ТКЗС ползвахме за достъп на имота и гаража ни 40 години върнат на старите собственици

Здравейте!Към казаното преди ще добавя,че селският път не е отразен в КВС.ПУП е изготвен по молба на собственика и на основание чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ като част от КПИИ за частично изменение на УПИ, като се променят регулационните граници на селото и се създава нов УПИ за жилищно застрояване и от съществуващия прокар и част от п.и. се обособява пешеходна алея за преминаване към урбанизираната територия на селото.Тази алея е лице/достъп/ на новото УПИ.ПУП е влязъл в сила и има разрешение за строителство Общината не е регистрирала ПУП-КПИИ в Кадастъра,но жилищната сграда е построена,нанесена е в кадастралната карта и има акт 16 и все с документ за собственост от Поземлена комисия.Моля,помогнете ми да разбера има ли законов начин Общината да дава достъп до имот,който не е нейна собственост.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
ПУП може да е влязъл в сила, но регулацията да не е приложена. За да се приложи общината трябва да обезщети всички засегнати собственици, от чиито имоти се отнема площ за изграждане на улици. Улиците тогава стават общинска собственост. В този случай собствениците, които искат достъп по проектирани нови улици може да подадат молба до Кмета на общината за прокарване на временен път като те плащат обезщетение на засегнатите съседи за преминаването през чуждите имоти докато общината не намери начин да ги обезщети.
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност