Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+0 up   -0 up

Стар път на ТКЗС ползвахме за достъп на имота и гаража ни 40 години върнат на старите собственици

Здравейте !Стар път на ТКЗС, който ползвахме за достъп на имота и гаража ни 40 години, беше върнат на старите собственици като земеделска земя.Къщата и гаража ни са законово построени.След смяна предназначението на земята съгласно изготвения ПУП-ПРЗ,от имота на съседите са оформени два пърцела.Въпросния полски път е оформен като маломерен парцел, който, съгласно заповедта на кмета и скицата трябва да е общинска собственост. Този ПУП ние не жалвахме.Сега обаче пътя е заграден и гл. архитект в отговор на писмото, с което го уведомяваме за това, ми отговори, че собственика на имота има право да си загради имота \"въпреки предвижданията на плана\" Законово изрядна ли е тази фраза. Този ПУП все още не е отразен в кадастъра.Има ли законов срок и кой следва да извърши тази процедура ?
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
xxxxx cccc
 
Здравейте!Към казаното преди ще добавя,че селският път не е отразен в КВС.ПУП е изготвен по молба на собственика и на основание чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ като част от КПИИ за частично изменение на УПИ, като се променят регулационните граници на селото и се създава нов УПИ за жилищно застрояване и от съществуващия прокар и част от п.и. се обособява пешеходна алея за преминаване към урбанизираната територия на селото.Тази алея е лице/достъп/ на новото УПИ.ПУП е влязъл в сила и има разрешение за строителство Общината не е регистрирала ПУП-КПИИ в Кадастъра,но жилищната сграда е построена,нанесена е в кадастралната карта и има акт 16 и все с документ за собственост от Поземлена комисия.Моля,помогнете ми да разбера има ли законов начин Общината да дава достъп до имот,който не е нейна собственост.
 
ПУП може да е влязъл в сила, но регулацията да не е приложена. За да се приложи общината трябва да обезщети всички засегнати собственици, от чиито имоти се отнема площ за изграждане на улици. Улиците тогава стават общинска собственост. В този случай собствениците, които искат достъп по проектирани нови улици може да подадат молба до Кмета на общината за прокарване на временен път като те плащат обезщетение на засегнатите съседи за преминаването през чуждите имоти докато общината не намери начин да ги обезщети.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност